ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیومرث

لغت‌نامه دهخدا

کیومرث . [ ک َ م َ ] (اِخ ) ابن کیکاوس . از ملوک بادوسبان (متوفی به سال 963 هَ . ق .). رجوع به بادوسبان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ