ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیومرث

لغت‌نامه دهخدا

کیومرث . [ ک َ م َ ] (اِخ ) ابن بیستون بن گستهم بن زیار. از ملوک بادوسبان (807 هَ . ق .). رجوع به بادوسبان و حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 333 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ