ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیومرث

لغت‌نامه دهخدا

کیومرث . [ ک َ م َ ] (اِخ ) ابن بهمن [ دوم ] (956 هَ . ق .). از ملوک بادوسبان . رجوع به بادوسبان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ