ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیومرث

لغت‌نامه دهخدا

کیومرث . [ ک َ م َ ] (اِخ ) ابن جهانگیر. از ملوک بادوسبان (914 هَ . ق .) رجوع به بادوسبان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ