ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیفی

لغت‌نامه دهخدا

کیفی . [ ک َ / ک ِ ] (اِخ ) معروف به نومسلمان . از شاعران قرن یازدهم هجری است . در سبزوار متولد گردید و به سیستان مهاجرت کرد و از دین یهود به اسلام مشرف شد. صاحب تذکره ٔ میخانه به سال 1025 هَ . ق . وی را در لاهور ملاقات کرده است . مثنویی در بحر مثنوی مولوی سروده و آن را آگاهنامه نامیده است . وی از ملازمان شاهزاده خرم شاهجهان در هند بوده است . از اشعار اوست :
چون نگریم کز عدم با نامرادیهای بخت
غافلم آورده اند و باز غافل می برند.
رجوع به تذکره ٔ میخانه ص 876 و تذکره ٔ عرفات العاشقین و فرهنگ سخنوران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ