ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیسب

لغت‌نامه دهخدا

کیسب . [ ک َ س َ ] (اِخ ) دهی است میان ری وخوار که دهی دیگر است . (منتهی الارب ). قریه ای میان ری و خوار ری . (از معجم البلدان ). شاید این قریه ، ایوان کی کنونی باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ