ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیجا

لغت‌نامه دهخدا

کیجا. (اِ) در لهجه ٔ مازندرانی ، دختر. مقابل ریکا به معنی پسر. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ