ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کپک

لغت‌نامه دهخدا

کپک . [ ک ُ پ َ ] (ترکی ، اِ) سگ باشد به زبان ترکی . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ