ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کپک

لغت‌نامه دهخدا

کپک . [ ک ُ پ َ ] (اِ) مسکوک خرد معمول در روسیه . پشیز روسیان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ