ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کپلر

لغت‌نامه دهخدا

کپلر. [ ک ِ ل ِ ] (اِخ ) (1571 - 1630 م .) ریاضی دان و منجم مشهور ایتالیایی . وی در شانزدهم ماه مه 1571 در ویل (ووتمبرگ ) بدنیا آمد پدرش میخانه ٔ محقری داشت . و خود وی تا 1584م . به نگاهداری حیوانات مشغول بود در این سال به سبب بیماری ، ناچار از این کار دست کشید و او را به مدرسه ٔ طلاب پروتستان و سپس بر اثر هنر و استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستادند. در آنجا به فرا گرفتن ریاضیات پرداخت و معلم ریاضیات مدرسه ٔ شبانه روزی پروتستان در گراتز شد. پس از آن به سبب مخالفت حکام با افکار و عقایدش از ایتالیا گریخت و به دانمارک پناه برد و در آنجا به مطالعه درباره ٔ ستارگان پرداخت و سه قانون مهم نجومی خویش را کشف و منتشر کرد ازین قرار:
1 - هر سیاره به دور خورشید یک مسیر بیضی شکل طی می کند.
2 - خط راستی که سیاره را بخورشید وصل می کند، در زمانهای متساوی مساحات متساوی می پیماید. هر قدر سیاره روی این مسیر به خورشید نزدیکتر باشد حرکت آن نیز سریعتر است .
3 - اگر سال را بمنزله ٔ واحد زمان و فاصله ٔ زمین از خورشید را واحد طول فرض کنیم مجذور مدت دوران یک سیاره به دور خورشید مساوی با مکعب فاصله ٔ آن از خورشید است . بمدد قانون سوم می توان با در دست داشتن مدت دوران آن ، فاصله اش را از خورشید معین کرد.
نیوتن با مجهز بودن به این قوانین توانست قانون جاذبه ٔ عمومی را کشف کند. کپلر در پانزدهم ماه نوامبر 1630 م . در راتیسبون در نهایت فقر و بی چیزی زندگی را بدرود گفت . (از تاریخ علوم پی یر روسو).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ