ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوکوز

لغت‌نامه دهخدا

کوکوز. (اِ) نوعی از قماش لطیف باشد. (برهان ) (فرهنگ رشیدی ). نوعی از قماش لطیف و نظیف و نفیس باشد. (آنندراج ). نوعی از قماش ابریشمین زردوزی . (ناظم الاطباء) :
تشریفهای فاخر کرده روان ز هر سو
نخ و نسیج و کمخا، کوکوز و سای ساره .

نزاری (از فرهنگ رشیدی ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ