ترجمه مقاله

کووه

لغت‌نامه دهخدا

کووه . [ وِ ] (اِخ ) دهی از بخش قشم که در شهرستان بندرعباس واقع است و 540 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله