ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوزران

لغت‌نامه دهخدا

کوزران . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان بخش سنجابی که در شهرستان کرمانشاهان واقع است و 240 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ