ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوثر هندوستانی

لغت‌نامه دهخدا

کوثر هندوستانی . [ ک َ ث َ رِ هَِ ] (اِخ ) از مشایخ سلسله ٔ شطاریه است . وی از موطن خود به ایران مسافرت کرد و در ایران و عراق به تربیت طالبان راه حق پرداخت . رباعی زیر از اوست :
کوثر چه خوش است عیش تنها کردن
در بسته به روی غیر و دل واکردن
آموخته ام ز مردم دیده ٔ خویش
در خانه نشسته سیر دنیا کردن .

(از ریاض العارفین ص 280).


رجوع به همین مأخذ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ