ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوانین

لغت‌نامه دهخدا

کوانین . [ ک َ ] (ع اِ) ج ِ کانون . (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کانون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ