ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کناز

لغت‌نامه دهخدا

کناز. [ ک َن ْنا ] (اِخ ) ابن حصین ، مکنی به ابی مرثد الغنوی . صحابی و او حلیف حمزةبن عبدالمطلب است . رجوع به ابومرثد و امتاع الاسماع ج 1 ص 52 و الاعلام زرکلی ج 3 ص 816 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ