ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کناز

لغت‌نامه دهخدا

کناز. [ ک َن ْ نا] (ع ص ) جمعکننده ٔ طلا و نقره . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ