ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کناز

لغت‌نامه دهخدا

کناز. [ ک َ / ک ِ ] (ع مص ) درودن خرما را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || گنجینه نهادن بهر سرما. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ذخیره نهادن خرما از بهر زمستان . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ