ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمین ذات

لغت‌نامه دهخدا

کمین ذات . [ ک َ ] (ص مرکب ) بدجنس . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ