ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمپوزیتور

لغت‌نامه دهخدا

کمپوزیتور. [ ک ُ پ ُ ت ُ ] (فرانسوی ، ص ، اِ) آهنگ ساز. عالم در علم موسیقی . موسیقی دان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ