ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمله

لغت‌نامه دهخدا

کمله . [ ک َ ل َ / ل ِ ] (ص ) به معنی ابله و احمق و نادان باشد. (برهان ) (آنندراج ). نادان و گول و احمق و ابله . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ