ترجمه مقاله

کمش

لغت‌نامه دهخدا

کمش . [ ک َ ] (ع ص ) مرد تیزرو و سبک و کافی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مرد سریع. (از اقرب الموارد). || اسب خردنره . (منتهی الارب ) (آنندراج ). اسب نریان خردنره . (ناظم الاطباء). || زن خردپستان . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || مادیان خردپستان .(ناظم الاطباء). اسب خردپستان . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله