ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کماجری

لغت‌نامه دهخدا

کماجری . [ ک َ ج َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آتش بیک است که در بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع است و 263 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ