ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلیوان

لغت‌نامه دهخدا

کلیوان . [ ک َ لی ] (اِخ ) شهری از نواحی خوزستان است و در آن پرده ها سازند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ