ترجمه مقاله

کلهر

لغت‌نامه دهخدا

کلهر. [ ک َ هَُ ] (اِخ ) دهی از دهستان روضه چای است که در بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه واقع است و 212 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله