ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلقان

لغت‌نامه دهخدا

کلقان . [ ک َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آتش بیک بخش سراسکند است که در شهرستان تبریز واقع است و 360 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ