ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلعة

لغت‌نامه دهخدا

کلعة. [ ک َ ع َ ] (ع اِ) بیماری است که سیاه گرداند و بکفاند مؤخر شتر را و بریزاند موی آن را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پاره ای از گوسفندان و گویند گوسفندان بسیار. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ