ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلعة

لغت‌نامه دهخدا

کلعة. [ ک َ ل َ ع َ ] (ع اِ) پاره ای از گوسپندان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پاره ای از گوسفندان و گویند گوسفندان بسیار. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ