ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلبا

لغت‌نامه دهخدا

کلبا. [ ک َ ] (هزوارش اِ) به لغت زند و پازند بمعنی سگ باشد و به تازی کلب خوانند. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ