ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلباد

لغت‌نامه دهخدا

کلباد. [ ک َ ] (اِخ ) نام پهلوانی بود تورانی که در جنگ دوازده رخ به دست فریبرز پسر کاوس کشته گشت . (برهان )(از فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ رشیدی ) (از انجمن آرا) (آنندراج ). گویند این جنگ در کوه گنابد واقع شد ومعرب آن جنابد است . (برهان ) (آنندراج ) :
ابا بیژن و گیوو کلباد را
که برهم زنند آتش و باد را.

فردوسی .


چو اغریر و گرسیوز و بارمان
چو کلباد جنگی هژبر ژیان .

فردوسی .


برآشفت و پیران به کلباد گفت
که چونین شگفتی نشاید نهفت .

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ