ترجمه مقاله

کلاهبرداری

لغت‌نامه دهخدا

کلاهبرداری . [ ک ُ ب َ ] (حامص مرکب ) عمل کلاهبردار. شیادی و حقه بازی . به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن .
ترجمه مقاله