ترجمه مقاله

کفگوگ

لغت‌نامه دهخدا

کفگوگ . [ ک َ ] (اِ) کلاه کهنه و مندرس و مانند آن . (ناظم الاطباء) (از شعوری ج ، ورق 247).
ترجمه مقاله