ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کفاری

لغت‌نامه دهخدا

کفاری . [ ک ُف ْ فا ری ی ] (ع ص ) بزرگ گوش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ