ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کعبات

لغت‌نامه دهخدا

کعبات . [ ک َ ع َ ] (اِخ ) خانه ای بود مر ربیعه را که طواف آن می کردند. (منتهی الارب )(معجم البلدان ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ