ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کشیده ریش

لغت‌نامه دهخدا

کشیده ریش .[ ک َ / ک ِ دَ / دِ ] (ص مرکب ) درازریش . (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). رجوع به کشیده و ترکیبات آن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ