ترجمه مقاله

کشیب

لغت‌نامه دهخدا

کشیب . [ ک َ ] (اِخ ) نام کوهی است . (منتهی الارب ). رجوع به معجم البلدان یاقوت شود.
ترجمه مقاله