ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کشورز

لغت‌نامه دهخدا

کشورز. [ ک ِش ْ وَ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) بزرگ ، چه کشورزیان به معنی بزرگان است . (برهان ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || محتمل است مخفف کشاورز باشد. (حاشیه ٔ برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ