ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کشود

لغت‌نامه دهخدا

کشود. [ ک ُ ] (اِ) کشوث است . (برهان ). رجوع به کشوث شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما