ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کشادی

لغت‌نامه دهخدا

کشادی . [ ک ُ ] (حامص ) حالت گشاد بودن . گشادگی . (از آنندراج ). گشادی :
کرد تسخیرقلعه ای در دی
کاسمان هست زو یکی منظر
در بلندی چو بخت شاه جهان
در کشادی چو دست این چاکر.

مرشد یزدجردی (از آنندراج ).


رجوع به گشادی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ