ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسوء

لغت‌نامه دهخدا

کسوء. [ ک ُ ] (ع اِ) کسوء الشی ٔ، دنباله ٔ آن چیز. ج ، اکساء. (ناظم الاطباء) (ازمنتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به کسی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ