ترجمه مقاله

کسستگی

لغت‌نامه دهخدا

کسستگی . [ ک ُ س َ ت َ / ت ِ ] (حامص ) گسستگی . (ناظم الاطباء). رجوع به گسستگی شود.
ترجمه مقاله