ترجمه مقاله

کسسته

لغت‌نامه دهخدا

کسسته . [ ک ُ س َ ت َ / ت ِ ] (ن مف ) گسسته . (ناظم الاطباء). رجوع به گسسته شود.
ترجمه مقاله