ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسبر

لغت‌نامه دهخدا

کسبر. [ ] (اِ) به سریانی اسم سوسن ابیض هندی است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ