ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسبر

لغت‌نامه دهخدا

کسبر. [ ک ُ ب ُ ] (اِ) به یونانی زفت را گویند و آن صمغ مانندی باشد سیاه که بر سر کچلان و کشتی و جهاز چسبانند. (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ