ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسبایر

لغت‌نامه دهخدا

کسبایر.[ ک َ ی ِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد. مرکز آن قریه ٔ بدرانلو است که در 18هزارگزی شمال باختری بجنورد قرار دارد. از 41 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 24655تن جمعیت دارد. هوای دهستان سردسیر است و آب آنجا از چشمه سار و قناتها تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ