ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسادن

لغت‌نامه دهخدا

کسادن . [ ک َ دَ ](اِخ ) قریه ای است در سمرقند. (از الانساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ