ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کریزخانه

لغت‌نامه دهخدا

کریزخانه . [ ک ُ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب )کریزگاه . کریزگه . جای خاص برای تولک کردن مرغان شکاری . (یادداشت مؤلف ). رجوع به کریزگاه و کریز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ