ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرود

لغت‌نامه دهخدا

کرود. [ ] (اِخ ) دهی است از بخش طالقان شهرستان تهران . کوهستانی و سردسیر است و 774 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ