ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرود

لغت‌نامه دهخدا

کرود. [ ک ُ / ک َ ] (اِ) چاه بسیار عمیق را گویند که آب از آن به دشواری توان کشید. (برهان ). چاه کم عمق که به دشواری از آن آب برآید. (آنندراج ) (انجمن آرا). رجوع به کروخان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ