ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کروت

لغت‌نامه دهخدا

کروت . [ ک ُ ] (اِخ ) نام برادر پیران ویسه . (فرهنگ جهانگیری ). رجوع به کروخان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ